Skip to content

Regulament concurs Downton Abbey

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul este organizat si desfasurat de URBAN.RO GOING OUT SRL
CUI 41492806, J40/10390/07.08.2019, Sediu: Bucuresti, Sector 1, Bd. Dacia nr.30, Et.3, Biroul Nr.28, Cont curent RON:  RO52 INGB 0000 9999 0947 5517 – ING Bank, Administrator: Staricu Sonia, (denumita in continuare „Organizator”).

Participanții la concurs sunt obligați sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public prin vizitarea site-ului urban.ro.

 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa prezentarea acestor modificari pe site-urile mentionate mai sus.

 SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 13 septembrie 2019 – 30 septembrie 2019. Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa consultati pagina urban.ro/regulamente sau sa trimiteti un email la [email protected], pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

 SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul va fi lansat la data de 13 septembrie 2019 pe pagina urban.ro si va fi anuntat pe toate canalele de social media urban.ro (facebook si instagram). Concursul va inceta la data de 30.09.2019, ora 24:00.

 SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Participarea la concurs este conditionata de vizionarea unui spectacol (teatru, film, dans) pe durata perioadei mai sus mentionate. Participantii la concurs trebuie sa  trimita pe adresa de email [email protected] o fotografie cu biletul de la spectacolul la care au fost. Nu sunt acceptate invitatiile si biletele gratuite.

Premiul Concursului:

Premiul consta intr-o excursie in Anglia in perioara 23- 25 octombrie, cu o vizita la castelul Highclere, Newbury unde s-a filmat Downton Abbey pe data de 24 octombrie. Organizatorul va extrage premiul pe data de 1 octombrie 2019. Extragerea se va face electronic.  

Extragerea premiului se va face astfel: Organizatorul va extrage 1 castigator principal, cat si 2 castigatori de rezerva.

Castigatorul premiului va fi anuntat pe site-ul urban.ro si pagina de facebook https://www.facebook.com/UrbanPunctRo/.

Pentru acordarea premiului se vor confrunta datele din baza de date cu inscrisi in concurs cu cele de pe cartea de identitate a castigatorului.

Dupa desemnarea si validarea castigatorului, organizatorul va proceda la incheierea un proces verbal in care va consemna:

  1. Data si locul desfasurarii extragerii.
  2. Numele si prenumele persoanelor care au participat din partea organizatorului.
  3. Numele si prenumele castigatorului.
  4. Numele si prenumele castigatorilor de rezerva.
  5. Premiul acordat.

Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre castigator.

In cazul in care castigatorul nu este eligibil (nu se poate identifica sau nu este interesat de premiu) pentru intrarea in posesie a premiului pana pe data de 10 octombrie 2019, se vor contacta castigatorii de rezerva in ordinea extragerii lor.

 SECTIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIULUI

Castigatorul extras prin tragere la sorti, conform celor mentionate in sectiunea 4, va fi contactat de catre Organizator conform informatiilor furnizate de catre participanti.

Castigatorul va fi contactat telefonic dupa extragere si va primi o informare scrisa pe adresa de e-mail. De asemenea, numele castigatorului va fi postat pe site-ul mentionat in regulament.

Premiul va putea fi revendicat prin trimiterea unui mail la [email protected], in termen de 3 (trei) zile de la data extragerii.

Daca in termen de 3 (trei) zile de la informarea castigatorului (data confirmarii de primire a informarii oficiale), acesta nu revendica premiul, castigatorul isi pierde dreptul de a revendica premiul, iar Organizatorul va desemna castigator primul dintre castigatorii de rezerva, urmand aceeasi procedura de informare si revendicare.

 SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualul castigator sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualului castigator.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare care apar ulterior acordarii efective a premiului.

 SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice, cu varsta peste 18 ani, care detin un pasaport valabil cel putin 6 luni de la data de 1 octombrie 2019 cu domiciliul/ resedinta/sediul in Romania.

Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului concursului, urban.ro, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

Inmanarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele castigatorului si fotografiile sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto, si video de catre Organizator.

Castigatorului premiului se obliga sa transmita Organizatorului, cu titlu gratuit, un material foto si video cu premiul castigat. Castigatorul cesioneaza Organizatorului drepturile patrimoniale din utilizarea drepturilor de autor asupra fotografiilor si inregistrarilor video realizate. Cesiunea este exclusiva, nelimitata in timp si spatiu. Organizatorul va putea folosi fotografiile si materialul video oricand prin orice mijloace de comunicare in masa: presa scrisa, televiziune, radio, internet si marketing direct.

Organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui castigatorului concursului, dreptul de difuzare pe TV, in presa si online a numelui, si imaginii sale, astfel cum va considera necesar, fara alte consideratii sau plati. 

Castigatorul va fi afisat pe site-ul urban.ro, in conformitate cu prevederile Sectiunii 4 a prezentului Regulament oficial. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Regulamentul EU nr. 679/2016, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorului la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului EU nr. 679/2016, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau stergere a datelor, restrictionare a prelucrarii, de a va opune prelucrarii precum si a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a formula plangeri in fata autoritatii de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa societatii mentionata mai sus cat si la adresa [email protected].

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

Cazul de forta majora este definit ca orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat  sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

 SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente

  SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesand site-ul urban.ro. Pentru informatii suplimentare privind Regulamentul oficial al concursului, va rugam sa trimiteti un mail la [email protected] incepand cu data de 13 septembrie 2019.

Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.